Have an account? Sign in or Sign up

SPECIJALNI PRTLJAG

SPECIJALNI PRTLJAG

Prtljag koji značajno odstupa u dimenzija, oblikom ili svojstvima od standardnih kofera i prtljaga prevozi se kao specijalni prtljag. U prevoz specijalnog prtljaga spada prevoz opasnih materija, lako lomljivih i skupocenih predmeta, važna dokumenta i slično. Neophodno je da putnik prijavi ovakvu vrstu prtljaga već prilikom vršenja rezervacije za let i tek po odobrenju od strane kompanije ovakav prtljag može biti prihvaćen za prevoz.  Svaka aviokompanija propisuje sopstvena pravila za prevoz specijalnog prtljaga u zavisnosti od sopstvenog tarifnog sistema  i koncepta odredjivanja cena, kao i od tipa aviona koji vrši prevoz.

Sportska oprema:

Uobičajeno je da se sportska oprema  razvrstava u tri kategorije:

-mala sportska oprema : težina do 15kg i da ima dimenzije do 140cm

-srednja sportska oprema: ima težinu izmedju 15 do 32 kg i dimenzije 1,4m do 2 m

-velika sportska oprema: ima težinu od 32kg do 50kg i visinu od 2m do 2,77m

Aviokompanije primenjuju najraznovrsnija pravila za prevoz specijalnog prtljaga. On se može prevoziti u okviru besplatnog prtljaznog limita, a u tom slučaaju se primenjuju i standardna pravila za visak prtljaga. Ako se na taj način prevozi specijalni prtljag on se sabira sa postojećim prtljagom za predaju.

Muzički instrumenti:

Muzički instrumenti se mogu prevoziti na više načina. U ručnom prtljagu se mogu prenositi manji muzički instrumenti, ukoliko se mogu uneti u kasetu za ručni prtljag iznad sedišta. Za veće instrumente koji se prenose u putničkoj kabini potrebno je rezervisati dodatno sedište. Ovi instrumenti ne smeju premašivati visinu od 140cm i težiti više od 46kg. Ekstra sedište se traži preko aviokompanije bilo kroz rezervaciju koju radi avioagent ili preko aviopredstavništva ili callcentra. Dodatno sedište se plaća po tarifi karte za odraslu osobu.  Instrumenti se mogu prenositi i kao registrovani prtljag ako je zapakovan u tvrdu kutiju. Na ovaj način predati instrument tretira se kao bilo koji drugi predati prtljag. Pazite da dobro zastitite vaše muzičke instrumente i da ih spakujete u sigurne pakete, pošto aviokompanije ne odgovaraju za oštećenja ukoliko su instrumenti lose upakovani. Ukoliko su instrumenti duži od 140cm i tezi od 46kg moraj se transportovati kao kargo, a u tom slučaju važe posebni uslovi.

Comments are closed.