Have an account? Sign in or Sign up

PREDATI PRTLJAG

PREDATI PRTLJAG

Prtljag koji se predaje prilikom čekiranja za let naziva se predati ili registrovani prtljag.  Registrovani prtljag se prilikom predaje označava nalepnicom, koja na sebi ima oznaku destinacije, prezime putnika koji je njegov vlasnik kao i prtljažni broj ili oznaku koji se koristi za pretragu u slučaju gubitka prtljaga. Svaka aviokompanija ima sopstvena pravila o prevozu besplatnog registrovanog prtljaga. Obavezno proverite sa aviogentom ili sa aviokompanijom koja je dozvoljena količina prtljaga uz vašu tarifu.

Aviokompanije primenjuju jedan od dva koncepta besplatnog prtljaga:

-Weight concept-težinski koncept, koji se odnosi na dozvoljenu težinu.

-Piece concept-komadni koncep, koji se odnosi na broj dozvoljenih kofera.

Težinski koncept se danas redje primenjuje. On dozvoljava da ukupan predati prtljag ne pelazi odredjenu propisanu težinu. Limit je obično 20kg ili 30kg za ekonomsku klasu i 30kg ili 40kg za biznis klasu, u zavisnosti od pravila avioprevoznika. U okviru ovog limita putnik može predati koliko želi torbi.

Komadni koncept je nešto novijeg datuma i on predvidja odredjeni broj kofera koji se mogu predati, pri tome svaki kofer ima odredjene maksimalne dimenzije i težinu. Kod komadnog koncepta je dozvoljena predaja jednog kofera u ekonomskoj klasi i dva u biznis klasi. Težina dozvoljenog prtljaga varira od aviokompanije. Izuzetak od ovih pravila može biti i on postoji na letovima ka daljim destinacijam. Uvećani prtljazni limit imaju putnici koji su članovi kompaniskih nagradnih programa.

Lowcost kompanije najčesće dodatno naplaćuju predati prtljag. Ukoliko prtljag plaćate prilikom online kupovine avio karte onda se primenjuju niže cene, dok je najskuplje plaćanje prtljaga prilikom registracije za let (chech in). Za plaćeni prtljag i dalje važe standardna pravila u pogledu dimenzija(158cm zbirno) i težine(izmedju 20 do 32kg).

Comments are closed.