Have an account? Sign in or Sign up

Category Archives: Avio

KLASE U AVIO SAOBRAĆAJU

U izboru putne klase, pri kupovini avio karte, putnik se odlučuje za usluge koje kompanija nudi prema sopstvenim pravilima. Sve putne klase osim drugačije putničke kabine, različitog keteringa i zabave na letu, putnicima nude i rizličite nivoe zemaljskih usluga. Pri objavljivanju ili oglašavanju, cena avio katre uvek se odnosi na povratnu kartu u ekonomskoj klasi,...
more

SPECIJALNI PRTLJAG

Prtljag koji značajno odstupa u dimenzija, oblikom ili svojstvima od standardnih kofera i prtljaga prevozi se kao specijalni prtljag. U prevoz specijalnog prtljaga spada prevoz opasnih materija, lako lomljivih i skupocenih predmeta, važna dokumenta i slično. Neophodno je da putnik prijavi ovakvu vrstu prtljaga već prilikom vršenja rezervacije za let i tek po odobrenju od...
more

PREDATI PRTLJAG

Prtljag koji se predaje prilikom čekiranja za let naziva se predati ili registrovani prtljag.  Registrovani prtljag se prilikom predaje označava nalepnicom, koja na sebi ima oznaku destinacije, prezime putnika koji je njegov vlasnik kao i prtljažni broj ili oznaku koji se koristi za pretragu u slučaju gubitka prtljaga. Svaka aviokompanija ima sopstvena pravila o prevozu...
more

RUČNI PRTLJAG

U putničku kabinu putnici sa sobom, prema važećim pravilima u civilnom aviosaobraćaju , mogu besplatno uneti ručni prtljag. Zbog ograničenja u prostoru, aviokompanije su jasno utvrdile pravila koja su vezana za prevoz ručnog prtljaga. Uobičajena pravila koja važe kod većine aviokompanija da ručni prtljag može da stane u pregradu za prtljag i da ga putnik...
more