Have an account? Sign in or Sign up

Recent Posts by Tatjana Stojsic

SPECIJALNI PRTLJAG

Prtljag koji značajno odstupa u dimenzija, oblikom ili svojstvima od standardnih kofera i prtljaga prevozi se kao specijalni prtljag. U prevoz specijalnog prtljaga spada prevoz opasnih materija, lako lomljivih i skupocenih predmeta, važna dokumenta i slično. Neophodno je da putnik prijavi ovakvu vrstu prtljaga već prilikom vršenja rezervacije za let i tek po odobrenju od...
more

PREDATI PRTLJAG

Prtljag koji se predaje prilikom čekiranja za let naziva se predati ili registrovani prtljag.  Registrovani prtljag se prilikom predaje označava nalepnicom, koja na sebi ima oznaku destinacije, prezime putnika koji je njegov vlasnik kao i prtljažni broj ili oznaku koji se koristi za pretragu u slučaju gubitka prtljaga. Svaka aviokompanija ima sopstvena pravila o prevozu...
more

RUČNI PRTLJAG

U putničku kabinu putnici sa sobom, prema važećim pravilima u civilnom aviosaobraćaju , mogu besplatno uneti ručni prtljag. Zbog ograničenja u prostoru, aviokompanije su jasno utvrdile pravila koja su vezana za prevoz ručnog prtljaga. Uobičajena pravila koja važe kod većine aviokompanija da ručni prtljag može da stane u pregradu za prtljag i da ga putnik...
more

REGISTRACIJA ZA LET

Saltersko Procedura registracije putnika za let naziva se čekiranje(Check-in). To bi trebalo da bude prva stvar koju treba da uradite po dolasku na aerodrome. Prilikom čekiranja ovlašćeno lice avio kompanije proverava vaša indentifikaciona dokumenta i vaše putne isprave. Tom prilikom se vrši i predaja prtljaga, kao i dodela mesta u avionu ako to već nije ranije...
more

Recent Comments by Tatjana Stojsic

No comments by Tatjana Stojsic yet.